Testo Tak Kochaj¹

Testo Tak Kochaj¹

Nowy lêk to stary smok.

Mówisz - nie, gdy szuka r¹k.
- To z³o?æ.
Mówisz - nie, gdy szuka ust.
- To dom.

Ludzie ¿ycie tak kochaj¹
Ale nud¹ zara¿aj¹.
A choæ dogoni¹ czas,
£ezka ci¹¿y w powiekach.

Jeden u?miech dla ciebie.
Jeden u?miech i dla mnie.

Nowy lêk to stary smok.

Ju¿ pachnie siar¹.
Ju¿ pachnie krwi¹.
Co? w nas umar³o.
Na rozkaz - zombi naprzód marsz!

Nowy lêk to stary smok.
A w moim sercu dzwon.

Ludzie ¿ycie tak kochaj¹
Ale nud¹ zara¿aj¹.
A choæ dogoni¹ czas,
£ezka ci¹¿y w powiekach.

Nowy lêk to stary smok
Testi degli Alkatraz