Testo Tik, Tak

Testo Tik, Tak

Zasn¹³.
Zasn¹³ zmêczony bóg.
Amen.
Niech ?pi.
Spokój.
Spokój w ?renicach sów.
S³owo - To krzy¿?
GÓWNO!

Demony z kart maluj¹ art.
- W ciemno.
Bawi¹ siê na koñcach rzês.

Tik, tak, tik, tak.
Miarowy puls
Tik, tak - ju¿ wiesz?

GÓWNO!

Demony z kart maluj¹ art.
- W ciemno.
Bawi¹ siê na koñcach rzês.

Tik, tak, tik, tak.
J¹drowy puls
Tik, tak
- Ju¿ wiesz.

Gêsty mrok,
Wieczny mrok.
- Jedyne s³odko?ci.
A ludzi to z³o?ci
Testi degli Alkatraz