Testo ¯ycie - Pyk, Lufa - Pyk

Testo ¯ycie - Pyk, Lufa - Pyk

Najg³êbszy sen
- Wije siê zaskroñcem.
Któ¿ wie ile w nas samosiei?
- Kpi¹cej.
Szczê?cie budzi siê ³z¹.

A wszystko w niej milcz¹co ³ka.
A wszystko w nim czaruje tr¹b¹.

¯ycie - pyk.
Lufa - pyk.
Znika czas.
Niewidzialny ka¿dy mur.
Kochaj mnie.
Kochaj a¿... kiedy??
- Wiem. Pozostanie w ustach sól.

Jesienna trawa
Jak kolory duszy
- Przed rozstaniem.
Jesienna trawa
Z zadymionych oczu zwiêd³a czerñ.
Najbielsza biel jak czerwone s³oñce.
Twój ?wit a mój wiatr parz¹ siê.
- Na ³¹ce.
Ziemia budzi siê ³z¹
Testi degli Alkatraz