Testo A Ciule - Fuck Off

Testo A Ciule - Fuck Off

Maj jak gaj - (halo!)
Gaj jak lêd?wia - (wow!)

A mi polski dwór
Co dzieñ
Winny sad zamienia w be³t.

¯ycie - love.
A ciule - fuck off.

Gej jak Rej - (O.K.)
P³ód jak g³ód - (not good)

A mi ?wiêto win
Co dzieñ.
Ty to znasz i ja to wiem.
A w której szklance ³za?
A w której ?miech?
Tobie dam i sobie te¿
Testi degli Alkatraz