Testo Error

Testo Error

S¹ tu.
S¹ w nas.
S¹ sny.
Moje sny wiruj¹ tak, ¿e:
Teenage free na ebony sex.
A /lolita.com/ na massive cock.

S¹ tu.
S¹ w nas.
S¹ sny.
Kto zaprzecza temu ¿al

¯e teenage free na ebony sex.
A /lolita.com/ na massive cock.

Pani Alicjo - policjo!
Czy to mo¿na tak, ¿eby "z³oty deszcz"?
Pani Alicjo - policjo!
Czy to mo¿na tak, ¿eby z ty³u - te¿?
Panie Marianie fürmanie!
Czy pozwoli pan kapucyna biæ?
Panie Marianie fürmanie!
Czy przed s³owem czy po - s³owie -bi?

- Cichociemnie
Testi degli Alkatraz