Testo Sahra

Testo Sahra

Hadi hobbab il leela rani andihom waah

Nebghi adoo yaay adma wedali gowwedeh waah

Nebghi adoo yaay yama weedoor fizzeneq waah

Willi gharou minna eedirou keefna waah


Sahra bled irramla, sahra bled il temra

Sobri sobri ya layli taay farraj rabbiMa tebki matshafeeni konti tkhemmi waah

Aayit feek nsa3ef hatta raayeetinif waah

La3bou beek oo biya issil3a inneksa waah

Ki ma bekeeteeni lyoum gla3ti li lihmoun waahSahra bled innakhla, sahra bled il tamra

Sobri sobri ya layle taay farraj rabbi
Testi di Khaled