Testo Ana Âacheck

Testo Ana Âacheck

Ana Achek, chari hiya bay3ani
Ana achek, chari hiya bay3ani
Ana Achek, chari hiya bay3ani
Ana achek, chari hiya bay3ani
Oh oh oh ohhh oh ohh wakhda baaliii
Oh oh oh ohhh oh ohh waaklaa maali
Hadi mouda w noum ma zar aaaynia
Wa hbibii ghadeb wana nastenna....
Way way way li bgha ziin
Ghir isbar ala moulaaaaah
ooh oh ohhhh....wakhda baaliii
ooh oh ohhhh....ah ah ah
Ana Achek, chari hiya bay3ani
Ana achek, chari hiya bay3ani
Oh oh oh ohhh oh ohh wakhda baaliii
Oh oh oh ohhh oh ohh waaklaa maali
Lah isamaa omrii welli liyaa...
algalb inadi rah mabgha siwaaaak...
Way way way ya moul al'ziin..
Rani makadar aala lefraak
Oh oh oh ohhh oh ohh wakhda baaliii
ooh oh ohhhh....ah ah ah
Ana Achek, chari hiya bay3ani
Ana achek, chari hiya bay3ani
Oh oh oh ohhh oh ohh wakhda baaliii
Oh oh oh ohhh oh ohh waaklaa maali
Ana Achek, chari hiya bay3ani
Ana achek, chari hiya bay3ani
Oh oh oh ohhh oh ohh wakhda baaliii
Oh oh oh ohhh oh ohh waaklaa maali
Wakhda baliii, waklaa malii ya dellali
Wakhda baliii, waklaa malii ya dellali
Oh oh oh ohhh oh ohh.....
Oh oh oh ohhh oh ohh.....
Ana Achek, chari hiya bay3ani
Ana achek, chari hiya bay3ani
Oh oh oh ohhh oh ohh wakhda baaliii
Oh oh oh ohhh oh ohh waaklaa maaliAna Achek, chari hiya bay3ani
Ana achek, chari hiya bay3ani
Oh oh oh ohhh oh ohh wakhda baaliii
Oh oh oh ohhh oh ohh waaklaa maali

Testi di Khaled