Testo Jeg Kommer Inn

Testo Jeg Kommer Inn

[I'm coming in]

Kom som du er
inn fra kulden
Kom inn til meg
sa kan du hore at det hviskes i natten
Om det som var og det som skulle bli
Kom som en drom
inn i min sovn
Du har nok v?rt her
Du har nok sett meg for og holdt om mitt ansikt
Ror meg na sa husker du mitt navn

Jeg kan finne tusen mater a lokke deg til meg pa
Eller jeg kan samle mot og finne veien inn selv
Jeg vil bare ha en a fortelle alt jeg tenker til
og jeg vil at den skal v?re deg

Jeg har sett deg komme inn fra vinteren som meg
Jeg har sett deg soke ut for sa a soke hjem
Jeg vil bare synge alt som engang var
Jeg kommer inn

[ENGLISH]
Come as you are
in from the cold
Come in to me
so you can hear the whispers in the night
About what was and what was supposed to be

Come as a dream
into my sleep
I reckon you've been here
I reckon you've seen me before and caressed my face
Touch me now and you'll remember my name

I can find a thousand ways to lure you to me
Or I can summon my courage and find the path in on my own
I just want someone to tell all my thoughts to
and I want that someone to be you

I've seen you come in from the winter as I have
I've seen you try leaving for only to seek home
I simply want to sing all that used to be
I'm coming in
Testi Kari Rueslåtten