Testo Vakenatt

Testo Vakenatt

Vandrer opp, vandrer opp mot asen
Her kan jeg se utover skog
Hvisker omt, hvisker omt mot vinden
hvor er du som hjertet mitt kan fange
Kan du se meg her under manen
Kan du se meg her jeg star
Testi Kari Rueslåtten