Testo Intro

Testo Intro

(Instrumental)
Testi dei ZOX