Testo 'Akilotoa

Testo 'Akilotoa

Ko e mo'ui ni
Kuo 'Akilotoa
'E he 'ofa li'oa
'Oka fangai lupe
Ke malu 'a fonua
Tengia 'ete 'ofa

Hange' ha 'aho'
Ne langi vale'
Si'ete to'e loto'
Mo te' tangi pe'
'Amusia mu'a
Si'ao kakala
'Oku mo fekita

Ko e mo'ui ni (Sione)
Kuo 'Akilotoa
'E he 'ofa li'oa (Sione)
'Oka fangai lupe
Ke malu 'a fonua
Tengia 'ete 'ofa

Hange' ha 'aho'
Ne langi vale'
Si'ete to'e loto'
Mo te' tangi pe'
'Amusia mu'a
Si'ao kakala
'Oku mo fekita

Ko e mo'ui ni (Sione)
Kuo 'Akilotoa
'E he 'ofa li'oa
'Oka fangai lupe (Sione)
Ke malu 'a fonua
Tengia 'ete 'ofa

Hange' ha 'aho'
Ne langi vale'
Si'ete to'e loto'
Mo te' tangi pe'
'Amusia mu'a
Si'ao kakala
'Oku mo fekita
Sione
Testi Vika & Linda