Testo Aya Benzer

Testo Aya Benzer

Ben dönerim etrafýnda

hiç kimse farketmez

aþk bu affetmez

ýþýklarýn sönerse
hep dönerim etrafýnda

hiç kimse farketmez

aþk bu göstermez

rüyalarýn biterseÿyi dinle duyarsýn sesimi uzaklardan

dinle en kuytu acýlardan

kalbinde yoruldunsa yolculuklardan

vazgeç artýk yýldýzlardanAya benzer yüreðim

e doðal olarak takipteyim

ah þu kaderi çözersem eðer

bekle geliyorum aþkýmAya benzer yüreðim

e doðal olarak takipteyim

ah þu kaderi çözersem eðer

seni si geliyorum askim
Testi Sandal Mustafa