Testo Heerser over alle dingen

Testo Heerser over alle dingen

Heerser over alle dingen

God van de oneindigheid

van Uw liefde wil ik zingen

buigen voor Uw majesteit
Eeuwen komen, eeuwen gaan

voor altijd blijft Uw trouw bestaan

Uw Naam weerklinkt door het heelal

'Die was en is en komen zal'U alleen kunt grootheid tonen

in een enkel ogenblik

de natuur spreekt zonder woorden

vol verwondering luister ik

U schiep leven door Uw Woord

bracht het licht en duister voort

zelfs nu Uw werk in zonde lijdt

weerspiegelt zij Uw heerlijkheidIn het lijden van dit leven

in een dal van duisternis

wilt U mij Uw liefde geven

en de vrede die ik mis

leid mij aan Uw sterke hand

veilig naar de overkant

ik hoef geen gevaar te vrezen

als Uw huis mijn schuilplaats isEeuwen komen, eeuwen gaan

voor altijd blijft Uw trouw bestaan

Uw naam weerklinkt door het heelal

'Die was en is en komen zal'
Testi Matthijn Buwalda