Testo Raupatu

Testo Raupatu

Nā te Tiriti
Te tino, tino rangatiratanga
O o ratou whenua
Tino, tino rangatiratanga
O ratou kainga
Tino rangatiratanga
Me o ratou taonga katoa
Waikato Awa
He piko, he taniwha
Kingi Tawhiao
Me Wiremu Tamihana
Ki Rangiriri e tū ana
Ko Te Whiti o Rongomai
Ki Parihaka e noho ana
Raupatu!

Nā te Tiriti
Te tino, tino rangatiratanga
O o ratou whenua
Tino, tino rangatiratanga
O ratou kainga
Tino rangatiratanga
Me o ratou taonga katoa

Raupatu! ... Rangiriri
Raupatu! ... Pukehinahina
Raupatu! ... Taurangaika
Raupatu! ... Parihaka

You take and take
But you cannot take from who we are
You cannot take our mana
You cannot take our māoritanga
You cannot take our people
You cannot take our whakapapa
You cannot take, you cannot take
Raupatu!
Testi Alien Weaponry