Marina Rossell Canta Moustaki, Vol. 2

 1. Si Ara Canto, és Per Tu
 2. El Temps De Viure
 3. Per Què, Déu Meu?
 4. Absents
 5. Els Amics
 6. És Massa Tard
 7. Josep
 8. Mapa De La Tendressa
 9. Milord
 10. Marxa De Sacco I Vanzetti
 11. El Metec
Testi Marina Rossell