Testo Resta Cu Me

Testo Resta Cu Me

(VERDE - MODUGNO)

Ammore...Ammore...Ammore...
Dimme tu che ll'aggi''a dí...
dimme tu comm'aggi''a fá...
stasera...
dimane...
p' 'a fá restá?!...
Resta cu me
pe' caritá!
Statte cu me...
nun mme lassá!
Famme pená,
famme 'mpazzí,
famme danná...
ma dimme sí!...
Moro pe' te...
vivo pe' te...
Vita d' 'a vita mia...
nun mme 'mporta d' 'o ppassato,
nun mme 'mporta 'e chi t'ha avuto...
resta cu me...
cu me!...
STRUMENTALE
Ripresa: Moro pe' te...
vivo pe' te...
Vita d' 'a vita mia...
nun mme 'mporta d' 'o ppassato,
nun mme 'mporta 'e chi t'ha avuto...
resta cu me...
cu me!...

nun mme 'mporta d' 'o ppassato,
nun mme 'mporta 'e chi t'ha avuto...
resta cu me...
cu me!...

Guarda il video di Resta Cu Me

Resta Cu Me videoplay video
Testi delle Canzoni Napoletane