Testo Lu Jornu Ca Cantavanu Li Manu

Traduzione di Lu Jornu Ca Cantavanu Li Manu

Testo Lu Jornu Ca Cantavanu Li Manu

Lu jornu ca cantavanu li manu
Dintra li vrazza non tornerà
E parru ca la lingua rumpi l'ossa
- ciumi di stenti- cori a metà

Tu m'ha lassari e ti n'agghiri
m'ha lassari e ti n'agghiri
Tu m'ha lassari e ti n'agghiri
Amuri amuri

Iu t'ha lassari e mi n'agghiri
t'ha lassari e mi n'agghiri
Iu t'ha lassari e mi n'agghiri
Amuri amuri

Dissi ca puru nta st'unfernu
l'avia a 'ncucciari
Lu ciatu me
E tannu comu c'avia crirutu
E ora mi sfardi comu cu è ghiè

Tu m'ha lassari e ti n'agghiri
m'ha lassari e ti n'agghiri Tu m'ha lassari e ti n'agghiri
Amuri amuri

Iu t'ha lassari e mi n'agghiri
t'ha lassari e mi n'agghiri
Iu t'ha lassari e mi n'agghiri
Amuri amuri
Testi Olivia Sellerio