Testo Defol Dazlak

Testo Defol Dazlak

Defol Dazlak

Defol Dazlak gözüm görmesin seni, sevmem zaten senin milletini, dilini tipini þu soðuk ülkeni, defol çekil git duymayayým sesini, köpekler gibi sürüde gezersin ama bana sataþýrsan yumruðu yersin, sað sol sað bir tane tekme, kel kafa bizi yahudi zannetme biz Türküz ya özgürüz ya ölürüz. Kimin kimi kovucaðýný görürüz. Yýkýl öneümden tiksindim sizden ne olduðunuz belli tarihinizden. Salak dazlak bak elimde tabanca kafamý bozarsan sýkarým alnýna, yýllardýr sizdem çektiðim yeter, þimdi geberteceðim sizi teker teker.

Defol Defol Defol Defol - Defol Dazlak

Gözüm görmesin seni
Defol Defol Defol Defol

Sevmem zaten Senin Milettini

Dün çýktý karþýma dazlak kel kafa, atarsýn eli cebe elimde tabanca, daya alnýna - buuum kan fýþkýrdý tavana. Karakan yaz kanla duvarlara, tek baþýna gel eðer erkekliðin varsa geçireyim baltayý o leþ kel kafana. nedir bu hayat sanki yaþamakmý bu, her gün ölüm köþelerde korku, yokmu ceza yargý yorum soru boyun eðme Türklüðümü koru.

Defol Defol Defol Defol - Defol Dazlak

Gözüm görmesin seni

Defol Defol Defol Defol

Zaten sevmem senin milletini

Almanya. Niçin getirildik buraya? Varya bu para kazan ve harca sakla bir parça dön geriye, hay yaþa. Saçma saçmalama. Alýþmýþsýn baksana mercedes araba ceplerinde para gezer tozar yaþarsýn ara sýra ama bir varmýþ bir yokmuþ gib deðil bu hayat çekil bükül eðil. Dazlaklar itler gibi yýðýlýp vuruyor kýrýyor seni çiðniyor, onun için durma susma içine gömme vur sakýn sönme. Ateþ yakar ve geçer. Kan ve ter boynumuzun borcu gençler yalnýz olmaz hepberaber. Birlik yener. Buldozer gibi ezer geçer yeter yeter yeter yeter yeter yeter býktým artýk yeter.
Defol Defol Defol Defol - Defol Dazlak

Gözüm görmesin seni

Defol Defol Defol Defol

Zaten sevmem senin milletini

Guarda il video di Defol Dazlak

Defol Dazlak videoplay video
Testi Karakan