Testo Cehenneme Hosgeldin

Testo Cehenneme Hosgeldin

25 sene önce Yozgat'ta doðdum. Doðdum ama piþmanda oldum. Anne baba gitti gitti Almanya'ya hayat kurmaya para kazanmaya. Para bol orda ama mutluluk yok. Annem aðlar ben aðlarim daha çok. 3 sene sonra bende gittim oraya Almanlarýn eziyetlerine katlanmaya. Sakýn abarttýðýmý zannetme, büyüklerin anlatsýn sende dinle olup bitnleri eðer bizde unutursak bizden sonra gelenleri kim koruyacak? Kim anlatacak inanýlmaz olaylarý. Bir hayvam gibi muayene olunmayý, bir çocuk gibi azarlanmayý. Korkuyla yatýp sabah korkuyla kalkmayý. O yasak, bu yasak yasak sana çünkü onun saçý sarý seninki kara. Ýnsanca beraber yaþamaktan anlatma Türkiye mi zannettin burasý Almanya.

Hoþgeldin, hoþgeldin, cehenneme sende hoþgeldin.

1993 burada yaþamak çok güç. Tek kurtuluþumuz vatana geri dönüþ, býktým artýk daima ezilmekten, býktým artýk daima dalga geçilmekten. Alçak dazlak silah lazým deðil bana. Sýkýþtýracaðým o kafaný kapý arasýna, aç kapa aç kapa sýký vur kapýyý. Bir daha denemezsin sen insan yakmasýný. Satmýþým anasýný Almanya'nýn kimin evini yakacaklar acaba yarýn. Yok caným buralarý yakmazlar Almanlar bizle çok iyi anlaþýrlar. Maydonoz herifler ilgilenmezler, para kazanmak için herþeyi verirler. Her gün terler Türkler ve sonunda vatana bir tahta sandýkta dönerler

Hoþgeldin, hoþgeldin, cehenneme sende hoþgeldin.

Guarda il video di Cehenneme Hosgeldin

Cehenneme Hosgeldin videoplay video
Testi Karakan