Testo 0932

Testo 0932

weiee...weieee... weiee...weieee...0932

wo je dao ni yao gei wo ce me yang xiao ran jun

wo je dao ni yao gei wo ce yang de chou pi ji

wo je dao ni yao gei wo ce cong na cong
i don`t wanna pei sou jini je dao wo yao gei ni ce me yang de da dao li

ni je dao wo yao gei ni ce yang de shua thien mi

ni je dao wo yao gei ni ce cong na cong

i don`t wanna pei je lingling jiu san er san i san wo ai ni she bu she ni jen de mei kai ji
you mei you kan dao wo juan de duan zi

she bu ing gai can chuen ni de ji i

ling jiu san er xiang i xiang wo ai ni ni bu hui hen xing dao you guan ji

kan je chai se ing bu mei fan ing

jui ba jiu she mei you i ge sou xiweiee...weieee... weiee...weieee...hue i cong bu gan juan de jing ing

jui pha jai di i se jien

liu dao ni de xiao xi

ren gan jong duo sao mong jing mi i

na xia jun jai de xuen xi

mei i ge ce dou rang ren thong xinling jiu san er xiang i xiang wo ai ni, ni bu hui

hen xing dao you guan ji, kan je chai se ing bu mei fan ing

ye she ing gai jan jong wo de ji i....

Guarda il video di 0932

0932 videoplay video
Testi Jordan Chan