Testo Fallin'

Testo Fallin'

Girl, I keep on fallin', fallin' in love
(Said, I keep on fallin', yeah)
Girl, I keep on fallin'
(Say it again)

Girl, I keep on fallin' in love
(With you, you, you, yeah)
With you, with you, with you, with you
(Baby, baby, yeah, yeah)

Testi degli Jodeci