Testo Aye

Testo Aye

Aye, aye, aye, aye, aye, aye
(chea)
Aye, aye, aye, aye, aye, aye
(wad up I see you baby)
Aye, aye, aye, aye, aye, aye
(H-U-E-Y)
You feelin' good go on holla
(aye, aye, aye, aye, aye,)

Guarda il video di Aye

Aye videoplay video
Testi di Huey