Testo L-imħabba

Testo L-imħabba

Fittixt għorrief, filosfi u poeti Biex mistoqsija lilhom saqsejt: "X'inhi l-imħabba kbira taż-żgħażagħ?" Din it-tweġiba f'qalbi ħassejt L-imħabba hi bacio, beso, Küsse Ħaġa li 'l qalbek tmiss u li jsejhulha "kiss" L-imħabba hi bewsa ħelwa zokkor Li jimbuttawha x-xofftejn waqt li jingħalqu l-għajnejn U waqt li l-qalb ittambar bil-ħerqa U tħoss il-vini jikwu bin-nar Sew jekk tingħata ċar jew bis-serqa Fin-nofs tal-lejla, fl-eqqel tan-nhar Mort sibt il-freaks, Hell's Angels U l-hippies u l-mistoqsija lilhom tennejt L-istess tweġiba dejjem ħadt minnhom U mbagħad fi kliem dawn kollha jien ġejt: L-imħabba hi bacio, beso, Küsse Ħaż li 'l qalbek tmiss u li jsejhulha "kiss" L-imħabba hi bewsa helwa zokkor Li jimbuttawha x-xottejn waqt li jingħalqu l-għajnejn U waqt li l-qalb ittambar bil-herqa U thoss il-vini jikwu bin-nar Sew jekk tingħata car jew bis-serqa Fin-nofs tal-lejla, fl-eqqel tan-nhar L-imħabba hi bacio, beso, Küsse Ħaż li 'l qalbek tmiss u li jsejhulha "kiss" L-imħabba hi bewsa helwa zokkor Li jimbuttawha x-xottejn waqt li jingħalqu l-għajnejn Kemm it-Taljani u kemm l-Ispanjoli L-Ġermaniżi, Ingliżi u Maltin Staqsejthom kollha x'jifmhu bl-imħabba U it-tweġiba tagħhom hi din: L-imħabba hi bacio, bewsa, u kiss

Guarda il video di L-imħabba

L-imħabba videoplay video
Testi Helen & Joseph