Testo Kaccho Ee!

Testo Kaccho Ee!

[To/Is/Ku/Sug] kaccho ee! kaccho ee! kaccho ee!
[Sh/Ts/Sud/Na] kaccho ee! kaccho ee! kaccho ee!
[To/Is/Ku/Sug] kaccho ee! kaccho ee! kaccho ee!
[Sh/Ts/Sud/Na] kaccho ee! kaccho ee! kaccho ee!
[To/Is/Ku/Sug] kaccho ee! kaccho ee! kaccho ee!

egao bukatsu jugyou MAIKU sabaki mo
[Sh/Ts/Sud/Na] kaccho ee jan! kaccho ee jan!
shudou souji zenbu anata no sugata
[To/Is/Ku/Sug] kaccho ee jan! kaccho ee jan!
kaccho ee jan! kaccho ee jan!

tebyoushi
[Sh/Ts/Sud/Na] kaccho ee jan!
minna mo
[Sh/Ts/Sud/Na] kaccho ee jan!

genki ga
[To/Is/Ku/Sug] kaccho ee jan!
heiwa ga
[To/Is/Ku/Sug] kaccho ee jan!

[Sh/Ts/Sud/Na] kaccho ee! kaccho ee! kaccho ee! [To/Is/Ku/Sug] kaccho ee! kaccho ee! kaccho ee!
[Sh/Ts/Sud/Na] kaccho ee! kaccho ee! kaccho ee!
[To/Is/Ku/Sug] kaccho ee! kaccho ee! kaccho ee!
[Sh/Ts/Sud/Na] kaccho ee! kaccho ee! kaccho ee!

kami wo shibuku te de kakiagete iru wa
[To/Is/Ku/Sug] kaccho ee jan! kaccho ee jan!
naze ka itsumo nakama ga atsumaru hito ne
[Sh/Ts/Sud/Na] kaccho ee jan! kaccho ee jan!
kaccho ee jan! kaccho ee jan!

ookiku
[Sh/Ts/Sud/Na] kaccho ee jan!
ryoute de
[Sh/Ts/Sud/Na] kaccho ee jan!

genki ni
[To/Is/Ku/Sug] kaccho ee jan!
shizen ni
[To/Is/Ku/Sug] kaccho ee jan!

kami wo shibuku te de kakiagete iru wa
[Sh/Ts/Sud/Na] kaccho ee jan! kaccho ee jan!
naze ka itsumo nakama ga atsumaru hito ne
[To/Is/Ku/Sug] kaccho ee jan! kaccho ee jan!
kaccho ee jan! kaccho ee jan!

tebyoushi
[Sh/Ts/Sud/Na] kaccho ee jan!
minna mo
[Sh/Ts/Sud/Na] kaccho ee jan!

genki ga
[To/Is/Ku/Sug] kaccho ee jan!
heiwa ga
[To/Is/Ku/Sug] kaccho ee jan!

ookiku
[Sh/Ts/Sud/Na] kaccho ee jan!
ryoute de
[Sh/Ts/Sud/Na] kaccho ee jan!

genki ni
[To/Is/Ku/Sug] kaccho ee jan!
shizen ni
[To/Is/Ku/Sug] kaccho ee jan!

kaccho ee! kaccho ee!
kaccho ee jan!

Guarda il video di Kaccho Ee!

Kaccho Ee! videoplay video
Testi Berryz Koubou