Testo Il Cammino Interminabile

Testo Il Cammino Interminabile

Se vuoi conoscere i tuoi pensieri di ieri osserva il tuo corpo oggi

Se vuoi sapere come sarai domani osserva i tuoi pensieri di oggiCi penzi quannu abballamu
E dintra all'occhi tutte e dui ni vaddamu.

Stu novu amicu tò nan sapi nenti…..

No sapi caia statu ju lu tò amanti.

Li turchi mi pigghiaru intra lu cori

A tradimentu m'arrubbaru l'amuri

'nzignatimi la via prima cà scura

ca di sti patti stannu d'arretu e mura.

Si no mi cuccu 'n terra o 'nda lu lettu
Ca di li vermi sugnu già mangiatu tuttu.

Si no mi cuccu 'n terra o 'nda lu lettu……Curri e na stanca 'u cavaddu 'i Monreali

'U tempu sta finennu na 'n ci pinzari

macari aceddi sunu stanchi di cantari

su tempu ……..

mi l'aia passatu tra peni e turmenti

li peni di lu 'nfernu nan su nenti

Guarda il video di Il Cammino Interminabile

Il Cammino Interminabile videoplay video
Testi Battiato Franco