Testo Fel Mae'r Afon

Testo Fel Mae'r Afon

Mor wâg yw'r dyfodolYn aros 'nawr i ti a fi;Dim rhwystr o'r gorffennol,Cerddwn lawr y ffordd yn hy'.'Rôl dod mor bell'Does dim troi 'nôl i fod;Na'i daflu i gyd i ffwrddPan dry rhywbeth da yn sur;'Does dim byd sy' wedi'i sgwennuI ddweud pa ffordd rhaid i ni fynd.'Dwi ddim ishio unrhyw sicrwydd,Dim geiriau'n y graig,Dim addewidion cadarn, Na, NaFel mae'r afon yn llifo i'r môr,Felly bywyd sy'n llifo'n ddi-dorO gopa'r mynyddoedd i fynwes y môr,Felly'n bywyd sy'n ddi-dor.'Rôl llusgo'n traed rhy hirPob milltir sy'n bla;Mae'n hen bryd i ni brofi,Profi'n bod ni'n ddigon da;'Does dim gwir fel y gwirSy'n herio dy feddwl di;Rhaid wynebu'r ffaith, paid â bod mor syn,Mae popeth gwerth i'w cael, i'w cael fan hyn.Fel mae'r afon yn llifo i'r môr,Felly bywyd sy'n llifo'n ddi-dorO gopa'r mynyddoedd i fynwes y môr,Felly'n bywyd sy'n ddi-dor.

Guarda il video di Fel Mae'r Afon

Fel Mae'r Afon videoplay video
Testi Alarm