Testo Hoscakalin Gözüm

Testo Hoscakalin Gözüm

Nedir bu baþýmdaki felaketKýrk yýldýr sefalette bu AhmetKefenimi alýn dikin bir zahmetGömün beni, gömün beni bir baþýma.Elimde deðil, susamýyorum...?Hele bir ýþýklar sönsünHele bir kapansýn kapýlarSular durulsunBýçak atacaðým daha 12? den.Kýsa devre yapsýn kalbimEllerim inatla dökülsün cigarayaDaðlarda ay büyüsünSular köpürsünSen beni o zaman gör.Hele küssün meydanlarDehþetin oðlu gülsünAðýr bir köpek karanlýðýVe tüm mayýnlar patlasýnSen beni o zaman gör.Kaldýrýmlara yaðmur dökülsünDaðýlsýn diþlerimde gülüþlerKaybettiklerim bir dönsünSen beni o zaman gör.Yalnýzlýk ne demekKül olsun uykularKuþlar silinsin gözlerimdenSen beni o zaman gör.Saçlarýmda kýrýlsýn karBaþtan çizilsin uçurumlarKýrýlsýn camlarSen beni o zaman gör.?**ahmet kaya**baran ardal**

Guarda il video di Hoscakalin Gözüm

Hoscakalin Gözüm videoplay video
Testi Ahmet Kaya