Testo GIDERIM

Testo GIDERIM

Artýk seninle duramam Bu akþam çýkar giderim Hesabým kalsýn mahþere Elimi yýkar giderim Sen zahmet etme yerinden Gürültü yapmam derinden Parmaklarýmýn üzerinden Su gibi akar giderim Artýk sürersin bir sefa Ne cismim kaldý ne cefa Þikayet etmem bu defa Diþimi sýkar giderim Bozar mý sandýn acýlar Belaya atlar giderim Kursun gibi mavzer gibi Dað gibi patlar giderim Kaybetsem bile herþeyi Bu aþký yýrtar giderim Sinsice olmaz gidiþim Kapýyý çarpar giderim Sana yazdýðým þarkýyý Sazýmdan söker giderim Ben aðlayamam bilirsin Yüzümü döker giderim Köpeklerimden kuþumdan Yavrumdan cayar giderim Senden aldýðým ne varsa Yerine koyar giderim Ezdirmem sana kendimi Gövdemi yakar giderim Beddua etmem üzülme Kafama sýkar giderim.

Guarda il video di GIDERIM

GIDERIM videoplay video
Testi Ahmet Kaya