Testo Ýçimde Ölen Biri

Testo Ýçimde Ölen Biri

Bana birþeyler anlat Caným çok sýkýlýyor Bana birþeyler anlat Ýçim içimden geçiyor Yanýmdasýn susuyorsun Susuyor konuþmuyorsun Bakýyor görmüyorsun Dokunsan donacaðým Ýçimde intihar korkusu var Bir gülsen aðlayacaðým Bir gülsen kendimi bulacaðým Depremler oluyor beynimde Dýþarda siren sesi var Her yanýmda susmuþ insanlar Ýçimde ölen biri var Hadi birþeyler söyle Çocuk gözlerim dolsun Ýçinden git diyorsun Duyuyorum gülüm Gideceðim, son olsun Ýçimde soluyorsun Ýki can var içimde Korkular salýyorsun üstüme korkular Her an baþka biçimde

Guarda il video di Ýçimde Ölen Biri

Ýçimde Ölen Biri videoplay video
Testi Ahmet Kaya