Testo Love Me Two Times

Testo Love Me Two Times

Ah yeah
Love me two time baby
Love me twice today
Love me two time girl
I'm goin' away
Love me two time girl
Once for tomorrow, once just for today
Love me two time I'm goin' away
Love me one time, girl
I could not speak
Love me one time, baby
You know my knees got weak
Love me two time girl
Love me all through the week
Love me two times I'm goin' away
Love me two times I'm goin' away
Yeah
Love me one time
Could not speak
Love me one time, baby
You know my knees got weak
Love me two time girl
Love me all through the week Love me two times I'm goin' away
Love me two time baby
Love me twice today
Love me two time baby
Well I'm goin' away
Love me two time girl
Once for tomorrow, once just for today
Love me two times I'm goin' away, yeah
Love me two times I'm goin' away
Love me two times I'm goin' away, yeah

Guarda il video di Love Me Two Times

Love Me Two Times videoplay video
Testi degli Aerosmith