Amorosó

  1. 's Wonderful
  2. Estate
  3. Tin Tin Por Tin Tin
  4. Besame Mucho
  5. Wave
  6. Caminhos Cruzados
  7. Triste
  8. Zingaro
Testi João Gilberto