Savage Sinusoid

 1. Viande
 2. Ieud
 3. Houmous
 4. Opus Brain
 5. Problème D'émotion
 6. Spaghetti Forever
 7. Cheval
 8. Apopathodiaphulatophobie
 9. Va Te Foutre
 10. Robert
 11. Au Revoir
Testi Igorrr