Testi G.V. Prakash Kumar, Saindhavi & Sathya Prakash