Beste Denbora Batean

  1. Denbora
  2. Memoriarena
  3. Obsesioak
  4. Esan
  5. Jaioterria
  6. Gogoratzen
  7. Simplescosas
  8. Desira
Testi Gari & Maldanbera